top of page

ઘટનાઓ

Upcoming Events

 • 'પાણી પાની રે' અભિયાન
  'પાણી પાની રે' અભિયાન
  RSVP Closed
  ગુરુ, 15 એપ્રિલ
  અલવર
  અલવર, આંબેડકર સર્કલ, બસંત વિહાર, અલવર, રાજસ્થાન 301001
  અલવર, આંબેડકર સર્કલ, બસંત વિહાર, અલવર, રાજસ્થાન 301001
  'પાણી પાણી રે' એ તમામ નાગરિકોને દરરોજ ઓછામાં ઓછા એક છોડ અથવા એક પક્ષી અથવા એક પ્રાણીને પાણી આપવાની અપીલ છે.
 • 'પાણી પાની રે' અભિયાન
  'પાણી પાની રે' અભિયાન
  RSVP Closed
  સોમ, 12 એપ્રિલ
  અલવર
  અલવર, જેલ સીર, અલવર, રાજસ્થાન 301001, ભારત
  અલવર, જેલ સીર, અલવર, રાજસ્થાન 301001, ભારત
  'પાણી પાણી રે' એ તમામ નાગરિકોને દરરોજ ઓછામાં ઓછા એક છોડ અથવા એક પક્ષી અથવા એક પ્રાણીને પાણી આપવાની અપીલ છે.
 • 'અક્સ' અભિયાન અંતર્ગત વૃક્ષારોપણ
  'અક્સ' અભિયાન અંતર્ગત વૃક્ષારોપણ
  RSVP Closed
  બુધ, 07 ઑક્ટો
  અલવર
  અલવર, અપના ઘર શાલીમાર અલવર-301001
  અલવર, અપના ઘર શાલીમાર અલવર-301001
 • 'અક્સ' અભિયાન અંતર્ગત વૃક્ષારોપણ
  'અક્સ' અભિયાન અંતર્ગત વૃક્ષારોપણ
  RSVP Closed
  સોમ, 05 ઑક્ટો
  અલવર
  અલવર, સરકારી કન્યા વરિષ્ઠ સેકન્ડ શાળા નયાબાસ અલવર
  અલવર, સરકારી કન્યા વરિષ્ઠ સેકન્ડ શાળા નયાબાસ અલવર
 • 'અક્સ' અભિયાન અંતર્ગત વૃક્ષારોપણ
  'અક્સ' અભિયાન અંતર્ગત વૃક્ષારોપણ
  RSVP Closed
  સોમ, 07 સપ્ટે
  અલવર
  અલવર, સરકારી કન્યા ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળા શિવાજી પાર્ક અલવર-301001
  અલવર, સરકારી કન્યા ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળા શિવાજી પાર્ક અલવર-301001
 • 'અક્સ' અભિયાન અંતર્ગત વૃક્ષારોપણ
  'અક્સ' અભિયાન અંતર્ગત વૃક્ષારોપણ
  RSVP Closed
  રવિ, 30 ઑગસ્ટ
  અલવર
  અલવર, હસન ખાન ડી-બ્લોક પાર્ક અલવર-301001
  અલવર, હસન ખાન ડી-બ્લોક પાર્ક અલવર-301001
 • "અક્સ" અભિયાન હેઠળ વૃક્ષારોપણ
  "અક્સ" અભિયાન હેઠળ વૃક્ષારોપણ
  RSVP Closed
  બુધ, 26 ઑગસ્ટ
  અલવર
  અલવર, સરકારી વરિષ્ઠ માધ્યમિક શાળા શિવાજી પાર્ક અલવર-301001
  અલવર, સરકારી વરિષ્ઠ માધ્યમિક શાળા શિવાજી પાર્ક અલવર-301001
 • "અક્સ" અભિયાન હેઠળ વૃક્ષારોપણ
  "અક્સ" અભિયાન હેઠળ વૃક્ષારોપણ
  RSVP Closed
  શનિ, 15 ઑગસ્ટ
  સરકારી ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળા અલવર
  સરકારી ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળા અલવર, અલવર, રાજસ્થાન 301001, ભારત
  સરકારી ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળા અલવર, અલવર, રાજસ્થાન 301001, ભારત
bottom of page