top of page

સોમ, 12 એપ્રિલ

|

અલવર

'પાણી પાની રે' અભિયાન

'પાણી પાણી રે' એ તમામ નાગરિકોને દરરોજ ઓછામાં ઓછા એક છોડ અથવા એક પક્ષી અથવા એક પ્રાણીને પાણી આપવાની અપીલ છે.

નોંધણી બંધ છે
અન્ય ઇવેન્ટ્સ જુઓ
'પાણી પાની રે' અભિયાન
'પાણી પાની રે' અભિયાન

Time & Location

12 એપ્રિલ, 2021 8:00 AM – 2:00 PM

અલવર, જેલ સીર, અલવર, રાજસ્થાન 301001, ભારત

About the event

'પાની પાણી રે' પરિંડા અભિયાન હેઠળ 12 એપ્રિલ, રાજસ્થાન રાજ્ય ભારત સ્કાઉટ્સ એન્ડ માર્ગદર્શિકાઓ અલવર માટે સહયોગથી શહેર પરિંડે લગાવે છે કે શૂરઆતની શરૂઆત પહેલી કડીમાં शिवाजी પાર્ક સેજાલ સર્કલ સુધી ડિવાઈડર કે તોરોફ, રાજકીય ઉચ્ચ માધ્યમિક વિદ્યાલય शिवाजी પાર્ક અલવર અને હરસૌરા બાનસૂર, શ્રી રાધેશ્યમ સીનિયર સેકન્ડેરી સ્કૂલ વગેરે સ્થાનો પર બેઝુબાની પક્ષીઓ માટે પરિન્ડે જુઓ અને પ્રકૃતિની સુરક્ષાની પ્રતિસાદ દિલાઈ આપો. 

Share this event

bottom of page